KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

I Metapanel Inteligentnych Specjalizacji

15-11-2019

W dniach 7-8 listopada 2019 r. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie miał miejsce I Metapanel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego (ICT, Lotnictwo i kosmonautyka, Motoryzacja, Jakość życia).


W Metapanelu udział wzięli przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie świata nauki i instytucji otoczenia biznesu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały propozycje zmian wsparcia dla biznesu w nowej perspektywie finansowej na lata: 2021 – 2027, zarówno na poziomie województwa jak i ogólnopolskim.


Klaster IT reprezentowany był przez dyrektora biura klastra oraz przedstawicieli firm: Etob-Res, PrimeBit Studio, Basquare, Zeto, Podkarpackiego Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego, Aberit, Software Hut oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
Podczas pracy w grupach roboczych przedstawiciele klastrów szukali odpowiedzi na pytanie jakie instrumenty finansowe/formy/kierunki interwencji powinny być zastosowane dla lepszego stymulowania rozwoju innowacyjności regionu w ramach regionalnej inteligentnej specjalizacji.

 

Dyskusja skupiła się głównie na:
- edukacji i jej potrzebie dostosowania do oczekiwań biznesu,
- potrzebie uelastycznienia warunków przystępowania do projektów unijnych, tak by odpowiadały specyfice branży,
- zachętach do realizacji projektów interdyscyplinarnych,
- tworzeniu warunków ułatwiających dostosowanie działań przedsiębiorców do nowych trendów technologicznych.


Wyniki obrad Klastra IT zostaną zaprezentowane także podczas najbliższej sesji Podkarpackiej Rady Innowacyjności.
 

Podobne news
Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013