KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Promocja branży ICT podczas Dni Polskich w Turynie

05-06-2013

„Dni Polskie w Turynie" – to inicjatywa, dotycząca głównie prezentacji w Piemoncie nowych technologii i gospodarki, ale przewidująca również współpracę akademicką, naukową i wydarzenia kulturalne.
W trakcie Dni Polskich w Turynie, oprócz szeregu imprez kulturalnych, odbędzie się prezentacja wystawy polskich nowych technologii oraz promocja polskiego sektora ICT.
Prezentacja branży oraz polskich firm ICT będzie miała miejsce w dniu 7 listopada 2013 roku, podczas seminarium promocyjnego, po którym zorganizowane zostaną spotkania B2B miedzy polskimi a włoskimi przedsiębiorcami.

Instytucje otoczenia biznesu sektora ICT w Piemoncie, w szczególności organizacje Torino Wirelless oraz TOSM wykazały duże zainteresowanie spotkaniem z przedstawicielami polskich firm informatycznych. Strategicznym partnerem przedsięwzięcia będzie Turyńska Izba Handlowa.
 
Krajowa Izba Gospodarcza od dawna współpracuje z Regionem Piemontu i jest przedstawicielem tego Regionu w Polsce poprzez działalność Piemonte Desk w KIG. Proponujemy zorganizowanie misji gospodarczej dla zainteresowanych udziałem firm polskich z sektora ICT w ramach Dni Polskich w Turynie.

Przy zgłoszeniu co najmniej 4 firm istnieje możliwość dofinansowania kosztu udziału w Misji w ramach branżowego projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki (rozporządzenie RM z dnia 31 października 2007 w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U.. Nr 211, poz. 1542 z późn. zm.). Wielkość pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 50% kosztów netto poniesionych przez niego w związku z realizacją projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą (max 8 000 zł/na firmę).

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w misji oraz uzyskaniem dofinansowania powinny zgłosić się do koordynatora projektu Krajowej Izby Gospodarczej najpóźniej do dnia 14 czerwca 2013 r.

 

kontakt: Elżbieta Wojtas - tel:  22 6309752,  fax: 22 828 41 99, e-mail: ewojtas@kig.pl

 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013